Znanstvena knjižnica Zadar

  • Prvo sjedište Knjižnice u doba njezina osnutka

  • Zgrada općine - sjedište Knjižnice od 1938. godine

  • Znanstvena knjižnica danas

Novosti

IZLOŽBA "NAVIGACIJA POMOĆU SLIKA I ZAPISA – IZLOŽBA STARIH POMORSKIH KARATA I PLOVIDBENIH PRIRUČNIKA"

Izložbena dvorana Znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru, 23. – 31. svibnja 2024.

Izložba će biti otvorena u četvrtak 23. svibnja 2024. u 19:00 sati

Suorganizatori izložbe Znanstvena knjižnica Sveučilišta u Zadru i Državni arhiv u Zadru

Autori Josip Faričić i Milorad Pavić

Tehnička podrška: Tomislav Blažević, David Lonić, Milenka Rogić, Tamara Šarić-Šušak, Tomislav Vrsaljko, Ivana Župić-Baždarić

Izložba je organizirana u sklopu znanstvenih aktivnosti na znanstvenom projektu IP-2020-02-5339 Ranonovovjekovne pomorske karte Jadranskog mora: izvor spoznaja, sredstvo navigacije i medij komunikacije (NACHAS) koji financira Hrvatska zaklada za znanost.

Iz uvodnog teksta kataloga izložbe:

Pomorske karte su najkasnije od kraja 13. st. postale nezaobilazno sredstvo navigacije i, poput mnogih drugih vrsta karata, višestruki komunikacijski medij. Te su karte sadržajno bile povezane uz portulane (peljare) pa se još nazivaju i portulanske karte. Od srednjeg vijeka pa sve do danas pomorske su karte uz različite plovidbene priručnike (peljare te opće uputnike iz terestričke i astronomske navigacije) izvor prostornih podataka koji je važan za pomorce ali i mnoge druge koje zanimaju obalna i pripadajuća morska područja, bilo da je riječ o onima kojima su ta znanja potrebna za obrazovanje i istraživanje, bilo o onima koji svoje gospodarske i društvene aktivnosti provode u tim područjima. Uz pomorce, za pomorske su karte najviše bili zainteresirani brodovlasnici i trgovci koji su htjeli imati uvid u maritimni prostor u kojem su se zbivale ekonomske interakcije s kojima je bilo povezano njihovo poslovanje. Za taj kartografski žanr umnogome su bile zainteresirane i vojne te političke strukture koje su imale potrebu utvrditi lokaciju i prostorne odnose među strateški važnim geografskim objektima (otocima, lukama, rtovima) radi planiranja i provedbe različitih aktivnosti...

Stare pomorske karte i plovidbeni priručnici pružaju bogat uvid u znanstvene i tehnološke domete kao i prožimanja navigacije, geodezije, geografije i oceanografije. Preteče su suvremenih geoinformacijskih sustava pa su stoga i danas vrijedni pažnje. S pomoću njih moguće je upustiti se u proučavanje složenog svijeta ranonovovjekovnoga pomorstva na Jadranskom moru kojemu su umnogome pridonosile geografija i geodezija kao i njima srodne znanstvene discipline.

Radno vrijeme

Ponedjeljak–petak:
Odjel rada s korisnicima / Informacijska služba: 7,00-21,00
Ostali odjeli i službe: 7,00-14,45

Subota: 7,00-13,00

Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz)
Ponedjeljak–petak: 7,00 – 14,00


nsk sveuciliste u zadru hkd gkzd une ifla eblida europeana bibliografija portal hrcak bibliotekari
grad zadar ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta ministarstvo kulture zadarska županija hkzasl ebsco cerl baze podataka elektronicke knjige