Posudba

Upisom u Knjižnicu stječe se pravo na korištenje knjižnične građe i usluga. Za upis je dovoljno predočiti osobnu iskaznicu. Zaposlene osobe se upisuju s osobnom iskaznicom i potvrdom o zaposlenju, umirovljenici s osobnom iskaznicom i potvrdom o mirovini, a studenti s osobnom iskaznicom i indeksom. Strani državljani se upisuju s osobnom iskaznicom ili putovnicom, a mogu koristiti građu i usluge samo u čitaonici Knjižnice.

Članska iskaznica se izdaje na godinu, mjesec ili na tjedan dana.

Korisnik ispunjava obrazac za posudbu osobno u Knjižnici ili putem interneta. Narudžbe građe zaprimljene do 20,30 sati (subotom do 12,30 sati, u ljetnom radnom vremenu do 13,30 sati) bit će realizirane istog dana. Građa se može preuzeti 30 minuta nakon naručivanja.

Online obrazac za posudbu građe

Vanjska posudba

Korisnik može posuditi najviše 4 naslova (6 svezaka) knjiga na rok od 30 dana. Prije isteka navedenog roka zaduženje se može obnoviti za dodatnih mjesec dana osobno, na telefon 214 892 ili elektroničkom poštom info@zkzd.hr.
U slučaju prekoračenja roka posudbe korisnik je dužan platiti zakasninu prema Cjeniku usluga Knjižnice.

Rad u čitaonici

Korisnik može istovremeno zadužiti do 5 naslova knjiga (6 sv.), 5 svezaka časopisa i 5 svezaka novina.
Ravnatelj Knjižnice može odobriti posudbu većeg broja naslova na traženje korisnika koji priprema doktorsku disertaciju, magistarski rad ili radi na projektu.

Knjižnična građa s dolje navedenog popisa može se koristiti samo u čitaonici:

 • knjige tiskane do 1900. godine i zaštićena građa
 • inkunabule, rukopisi, rijetkosti i pergamene
 • novine i časopisi
 • zemljopisne karte i atlasi
 • muzikalije
 • fotografije
 • oglasi, plakati, razglednice
 • disertacije i magistarske radnje
 • audiovizualna i elektronička građa
 • referentna zbirka (enciklopedije, leksikoni, rječnici)
 • bibliofilska izdanja
 • zbirka Čuka
 • monografije s pretežno slikovnim materijalom

Međuknjižnična posudba

Međuknjižnična posudba namijenjena je korisnicima koji žele naručiti knjige ili fotokopije iz drugih knjižnica u zemlji ili inozemstvu. Rok posudbe iz drugih knjižnica je dva do četiri tjedna, a rok posudbe iz Znanstvene knjižnice je četiri tjedna. Knjige pristigle međuknjižničnom posudbom koriste se u čitaonici.

Građa se naručuje osobno, telefaksom ili elektroničkom poštom.

Online obrasci za posudbu građe iz drugih knjižnica

Online obrazac za knjigu

Online obrazac za članak

 

Znanstvena knjižnica Zadar
Međuknjižnična posudba

Rad sa strankama: 7 – 21 sati

Adresa: Ante Kuzmanića 3, 23000 Zadar

Telefon: 214 892

Telefaks: 312 129

E-mail: ill@zkzd.hr

 


nsk sveuciliste u zadru hkd gkzd une ifla eblida europeana bibliografija portal hrcak bibliotekari
grad zadar ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta ministarstvo kulture zadarska županija hkzasl ebsco cerl baze podataka elektronicke knjige