Česta pitanja

Kako posuditi građu?

Pretraživanjem online kataloga ili kataloga na listićima pronađite traženu jedinicu građe i ispunite zadužnicu odnosno naručite građu telefonom (214 892), online obrascem ili e-poštom. U online katalogu možete provjeriti i je li traženi primjerak knjige dostupan za posudbu.

 

Koliko dugo se čeka na naručenu građu?

30 minuta

 

Kolika je zakasnina za prekoračenje roka posudbe?

Dnevna zakasnina iznosi 0,50 kn po svesku.

 

Kako mogu obnoviti zaduženje?

Osobno, telefonom ili e-poštom.

 

Nudi li Knjižnica reprografske usluge (fotokopiranje, skeniranje, digitalno fotografiranje građe)?

Da. Više informacija o ovim uslugama možete pronaći u Cjeniku usluga.

 

Posjeduje li Knjižnica u svom fondu i audiovizualnu građu?

Posjeduje. Može se koristiti samo u Čitaonici Knjižnice.

 

Kako se posuđuju i koriste časopisi i novine?

Časopisi i novine se koriste samo u Čitaonici Knjižnice.

 

Može li se koristiti pisač?

Može. Dokumente koje želite ispisati pošaljite na adresu info@zkzd.hr ili ih donesite na prijenosnom mediju na Odjel rada s korisnicima i o tome obavijestite djelatnika. O cijenama ispisa saznajte više u Cjeniku usluga.

 

Ako imate neko pitanje na koje nismo odgovorili, pišite nam.
Hvala na svim prijedlozima i kritikama.


nsk sveuciliste u zadru hkd gkzd une ifla eblida europeana bibliografija portal hrcak bibliotekari
grad zadar ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta ministarstvo kulture zadarska županija hkzasl ebsco cerl baze podataka elektronicke knjige