Galerija fotografija

27.10.2016.: otvorenje 11. međunarodnog znanstvenog skupa "KNJIŽEVNOST, UMJETNOST, KULTURA IZMEĐU DVIJU OBALA JADRANA"

U četvrtak, 27. listopada u 17,00 sati u Izložbenoj dvorani Znanstvene knjižnice otvoren je 11. međunarodni znanstveni skup "KNJIŽEVNOST, UMJETNOST, KULTURA IZMEĐU DVIJU OBALA JADRANA - LETTERATURA, ARTE, CULTURA TRA LE DUE SPONDE DELL’ADRIATICO", koji je održan na Odjelu za talijanistiku Sveučilišta u Zadru od 27. do 29. listopada. Na Skupu je sudjelovalo više od trideset izlagača iz Hrvatske i inozemstva.

Skup pokrenut u sklopu znanstveno-nastavne suradnje između Sveučilišta u Zadru i Sveučilišta u Padovi posvećen je 60. obljetnici pokretanja sveučilišnog studija talijanistike u Zadru.

Program Skupa dostupan je ovdje.

27/10/2016
galerijagalerijagalerijagalerijagalerija
Ostale fotogalerije

nsk sveuciliste u zadru hkd gkzd une ifla eblida europeana bibliografija portal hrcak bibliotekari
grad zadar ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta ministarstvo kulture zadarska županija hkzasl ebsco cerl baze podataka elektronicke knjige