Znanstvena knjižnica Zadar

  • Prvo sjedište Knjižnice u doba njezina osnutka

  • Zgrada općine - sjedište Knjižnice od 1938. godine

  • Znanstvena knjižnica danas

Novosti

PREDAVANJA O PREZENTACIJI I VALORIZACIJI TURISTIČKE BAŠTINE

U organizaciji Agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA) i Znanstvene knjižnice Zadar, tijekom svibnja održava se serija predavanja o prezentaciji i turističkoj valorizaciji kulturne baštine, s naglaskom na knjižnu i arhivsku baštinu, časopise, slike, zbirke umjetničke dokumentacije i sl.

Radionica je namijenjena javnim i privatnim organizacijama koje upravljaju vrijednom građom, kulturnim organizacijama koje su kroz vlastito djelovanje prikupile vrijedne zbirke dokumenata, strukovnim školama i fakultetima, OCD-ovima u kulturi i dionicima privatnog sektora koji kreiraju kulturnu i turističku ponudu Zadra.

Program radionica:

1. Radionica 1 Petak, 13. svibnja 2022. od 10:00 do 12:00 sati

Prezentacija i (turistička) valorizacija (knjižne i arhivske) kulturne baštine

• UVOD

Martina Friganović Šimunov (AGRRA): Predstavljanje projekta AdriNetBook

Marijana Senkić Klapan (Znanstvena Knjižnica Zadar): Aktivnosti Znanstvene

knjižnice Zadar u projektu AdriNetBook

• Predavanje 1:

dr.sc. Božena Krce Miočić (Sveučilište u Zadru): „Od kulturnog motiva do

zadovoljnog kulturnog turista“

• Predavanje 2:

Krešimir Grubić (kreator[atk] Šibenik): „Od vrijedne građe do turističkog

proizvoda temeljenog na kulturnom identitetu zajednice“

2. Radionica 2 Petak, 20. svibnja 2022. od 10:00 do 12:00 sati

Umrežavanje i Digitalni alati u prezentaciji baštine

• Predavanje 1:

Krešimir Grubić (kreator[atk] Šibenik): „Digitalni alati u predstavljanju kulturne

baštine“ – primjeri iz prakse

• Predavanje 2:

Krešimir Grubić (kreator[atk] Šibenik): „Umrežavanje kao ključ uspjeha u

valorizaciji baštine“ – primjeri iz prakse

3. Radionica 3 Petak, 27. svibnja 2022. od 10:00 do 12:00 sati

Praktični primjeri valorizacije kulturne baštine: „Zadar – Le Belle Epoque tour“

• Uvodno predavanje

Željka Aleksić (Znanstvena knjižnica Zadar) – „Kulturna baština u Znanstvenoj

knjižnici Zadar“

• Obilazak kulturne turističke rute

mr.sc. Josip Matassi (Bilaver Consulting, Zadar): „Zadar – Le Belle Epoque

tour“ – zadarska kulturna turistička ruta inspirirana baštinom

• Napomena:

Sva predavanja i radionice održavaju se u prostorijama Znanstvene knjižnice Zadar

Polazna točka obilaska kulturne turističke rute također se nalazi ispred Znanstvene knjižnice Zadar

Sudjelovanje na radionici potvrđuje se putem mail adrese martina.simunov@agrra.hr.

Radno vrijeme

Ponedjeljak–petak:
Odjel rada s korisnicima / Informacijska služba: 7,00-21,00
Ostali odjeli i službe: 7,00-14,45

Subota: 7,00-13,00

Ljetno radno vrijeme (srpanj - kolovoz)
Ponedjeljak–petak: 7,00 – 14,00


nsk sveuciliste u zadru hkd gkzd une ifla eblida europeana bibliografija portal hrcak bibliotekari
grad zadar ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta ministarstvo kulture zadarska županija hkzasl ebsco cerl baze podataka elektronicke knjige